The creation of a self-portrait - Media and Communication

Beskrivelse: 

Med utgangspunkt i kreative bilder eleven har tatt i mediafaget skal eleven lage en muntlig beskrivelse (lydfil) av prosessen med å lage bildet og skrive en tekst (valgfri sjanger) inspirert av bildet eller en tekst om hva som var inspirasjonen til å lage nettopp dette bildet. Bildet, lydfilen og teksten skal presenteres i en glog, en digital poster som er en sammensatt tekst i seg selv (her lagd i programmet Glogster).Med opplegget følger prosjektplan for prosjektet The creation of a self-portrait og forslag til egenvurderingsark. Bilde: Grotesque Self-portrait av Andrea Mantegna (1431-1506).Wikimedia Commons

Time 1+2: Introduksjon av emnet, presentasjon av fagtekst, samling av begreper til fagordbanken. Elevene skimmer fagteksten (se lenke) for å lære faguttrykk. Elevene fordyper seg kun i de delene av teksten som er relevant for egen glog.

Time 3+4: Produksjon av lyd/logg/tekst/glog (gjøres ferdig hjemme om nødvendig)

Time 5+6: Presentasjon. Elevene kan se/ lese hverandres glog’er.

Detaljert plan for opplegget (dokument som deles ut til elevene): The creation of a self-portrait

Elevene skal reflektere over egen læring ved å skrive en evaluering helt til slutt.

Dette synes jeg at jeg fikk til…Dette jobbet jeg med å få til…Dette synes jeg var spesielt vanskelig…Det jeg vil at du må se spesielt på…Spørsmål til læreren:…Jeg synes at jeg fortjener karakteren…fordi…

I dette undervisningsopplegget er det rom for at læreren kan veilede underveis. Læreren vurderer lydfil og skriftlig produkt i sluttvurdering.

Evalueringsskjema for elevene: Student Assessment Instruction

Elevene må ha et foto de har tatt selv. Hvis de ikke har noe(‘æ va itj me på de prosjækte’) kan læreren ha en bank med bilder, som elevene i alle fall kan beskrive og bli inspirert av. Lærerens begrepsliste.

Læreren genererer brukernavn og passord til glogster.com. Brukerveiledning og informasjon her og på nettsiden til Glogster