Sammensatte tekster og reklameanalyse

Beskrivelse: 

FYR-prosjekt Ål vidaregående skole Buskerud fylkeskommune

   

Terje D, Heidi, Eirik, Lars, Per Lyder

 

Fredag 1.november 2013.

 

Norsk vg2, Naturbruk og Salg, service og sikkerhet

Læreplanmål norsk: Sammensatte tekster

Læreplanmål salg og service: Gjøre rede for bruk av ulike konkurransemidler i salg av varer og tjenester

 

Norsk: Sammensatte tekster, reklameanalyse

Salgs og service: Bruk av markedsføringstiltak – påvirkning.

Naturbruk: Analysere reklame som er rettet mot naturbruk.

Bedriftsbesøk med rapportskriving

 

Elevene skal analysere reklame fra bedrifter som har lokal tilknytting. Vi har valgt Hallingkost.

Aktuelle oppgaver:

  • Analysere reklameannonse fra Hallingkost.
  • Analysere nettsiden til Hallingkost.

Eldhuset i Evanger er en tilsvarende bedrift som Hallingkost. Eldhus har vinklet reklamen på en annen måte enn Hallingkost. Elevene sammenligner bedriftene: oppbygging av nettside, bruk av virkemiddel, faginnhold, etc.

Elevene fra Naturbruk skal på bedriftsbesøk til Hallingkost, Vats gardsmat på mandag. Elevene skriver en rapport fra bedriftsbesøket.

 

Merkevarebygging, reklame, digitale medier, analyse av reklametekst (tekst, ordvalg, budskap, AIDA, osv.), tilpasse målgruppe, bruk av reklame som virkemiddel, lage forslag til markedsføringstiltak for Hallingkost.