Praktisk bruk av formler

Beskrivelse: 

Elevene skal etter endt gjennomføring ha fått en større forståelse innenfor bruk av areal, volum og vekt.
Elevene skal også få til mengdeenheter og kunne finne ut hvor mye de må bestille for at jobben skal kunne gjennomføres.

Bruk av papir, blyant og kalkulator.