Guided Tour in Oslo

Beskrivelse: 

Service og Samferdsel Vg1

Fag: Engelsk og Kommunikasjon og Service

 • Elevene har fått i oppdrag å være guide for en gruppe elever fra Storbritannia. De utenlandske gjestene besøker Oslo for første gang, og ønsker å vite mer om byens historie og kultur.
 • Elevene får i oppdrag å utarbeide et skreddersydd opplegg tilpasset denne målgruppen. Det blir gjennomført en dagstur til Oslo hvor elevene presenterer de ulike attraksjonene.

Opplegg

1. Introduksjon: Hva vet elevene om Oslo? Hva ønsker de å finne ut mer om? Hvilke attraksjoner ville de presentert for målgruppen som skal besøke Oslo for første gang?

2. Forberedelser:

 • Elevene velger en attraksjon og arbeider i små grupper. Innhenter informasjon om attraksjonen de har valgt og forberederer presentasjon tilpasset målgruppen. Øving på manus.
 • Elevene planlegger dagsturen til Oslo.Tidsplan for gjennomføring av turen.

3. Gjennomføring: Dagstur til Oslo. Elevene har regi og trener på å være guide.

Ressurser: Bøker, tidsskrifter og stoff på internett om Oslo.

Tidsramme

 • 6 timer til forberedelser
 • En dag til gjennomføring

Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig

Vurdering: Krav til presentasjonene

 • Minimum 10 minutt
 • Tilpasning til målgruppe
 • Vekt på muntlig formidling
 • Engelsk: Muntlig vurdering ( Generelle kriterier for Engelsk muntlig - se dokument under ressurser)
 • Kommunikasjon og Service: Muntlig vurdering (Innhold og tilpasning til målgruppe se dokument under ressurser)