Case i frisørfaget

Beskrivelse: 

Dette er en tverrfaglig oppgave i frisørfaget og i engelsk. Elevene får utlevert case som skal løses og presenteres på engelsk. Denne oppgaven passer best mot slutten av skoleåret, når elevene har opparbeidet seg teorikunnskap i frisørfaget.

Elevene jobber med grunnleggende ferdigheter som å lese, snakke, samt bruke digitale hjelpemidler.

Læringsmålene for denne oppgaven er å videreutvikle ordforrådet i engelsk, kommunisere med kunder på engelsk, samt vurdere kunders behov for deretter å velge riktig løsning.

Elevene får to karakterer,én i frisørfaget og én i engelsk. Vurderingskriteriene for begge fag fins i vedlegget.

Elevene kan bruke klasserommet eller salongen til sin presentasjon. For noen av casene kan det være aktuelt å bruke PowerPoint, for andre kan rollespill være bra. De kan bruke alt av frisørutsyr, som hår- og stylingprodukter.