Dekk og matematikk

Beskrivelse: 

Opplegget tar utgangspunkt i informasjon som står på dekk. Ut fra informasjonen snakker vi om, og vi kan regne på, disse emnene i matematikk:

  • Måling og målenøyaktighet
  • Lengder og omgjøringer (mm - cm - tommer)
  • Prosentregning (dekkhøyde: Høy- og lavprofil)
  • Enkel sirkelgeometri (diameter og omkrets)
  • Mer krevende: Regne ut dekkomkretsen, antall omdreininger ved gitt kjørelengde og eventuelt misvisning hvis man velger annen dekkdimensjon.

Dekk

Foto: Matt Buck. Lisens CC by-sa.

Først snakker vi om hvilken informasjon som finnes på dekket. Det egner seg bra å ha med en fagmann fra en dekkforhandler som kan informere og snakke med elevene om dekk når man har dette opplegget. Etter gjennomgangen av hvilken informasjon som finnes på dekket får elevene utdelt oppgavene og gjør disse.

Opplegget gir elevene en positiv opplevelse i mattefaget. Alle ungdommer som tar førerkort bør vite litt om dekk, men opplegget appellerer kanskje særlig bra til gutter på programområdene teknikk og industriell produksjon, byggfag og elektrofag. Videre viser opplegget at forskjellige emner i matematikk er relevant for elevene.

3-5 bildekk (evt mopeddekk), med forskjellige dimensjoner og profiler, skrivesaker, skriveark, tommestokk, metermål, skyvelære.