Role play - At the hospital

Beskrivelse: 

Dette er et rollespill der elevene kan jobbe to og to. Den ene eleven er pasient på et sykehus, den andre eleven er sykepleier. Målet med dette opplegget er at elevene skal bruke og lære relevante ord og uttrykk som trengs når de har en engelskspråklig pasient.

Den ene eleven er pasient, den andre eleven er sykepleier. Settingen kan være et pasientrom på sykehuset. Pasienten har et problem og trenger hjelp/rådgivning. Problemet kan være smerte, angst, ubehag av forskjellig karakter eller redsel. Sykepleier kommer med gode råd og hjelp, i tillegg må sykepleier vise empati og forståelse for pasienten.

  • Evnen til å snakke fritt uten manus
  • Uttale, intonasjon, ordforråd
  • Relevant kommunikasjon i forhold til tema
  • Innlevelse i rollespillet