Physical activity and quality of life

Beskrivelse: 

På hvilken måte kan fysisk aktivitet bedre livskvalitet? Elevene jobber med skriftlig eller muntlig presentasjon om emnet. De velger selv ut hvilken gruppe de har lyst til å fokusere på, f.eks. eldre, funksjonshemmede, barn eller andre. Sluttproduktet kan enten være å levere inn en skriftlig tekst, eller de kan ha en muntlig presentasjon. Evt kan de avslutningsvis gi en demonstrasjon til resten av klassen av hvordan en type fysisk aktivitet kan foregå.

Grunnleggende ferdigheter er lese, skrive, snakke, og digitale ferdigheter.

Målet er at elevene skal bli bedre til å utrykke seg på engelsk innenfor helsearbeiderfaget, samtidig som det skal fungere som eksamenstrening for faget engelsk (skriflig eller muntlig). I tillegg vil det i også fungere som en repetisjon innen helsearbeiderfaget.

De får 4 skoletimer til å jobbe med dette på skolen hvor de får veiledning. Så settes det av ytterligere 2 skoletimer til fremføring for de som ønsker å fremføre istedenfor å levere inn et skriftlig dokument. I denne sammenheng hadde det være gøy om elevene kunne gi en demostrasjon av type fysisk aktivitet, og hvordan de vil forklare dette for en aktuell pasient (typeenkelt rollespill, f.eks. lift your arm, run 4oo meters, squat, etc). De som har skriftlig innlevering kunne også gjort en kort demonstrasjon for klassen av det de tar for seg i dokumentet sitt.

Underveisvurderingen foregår ved at eleven får veiledning underveis hvor lærer har fokus på refleksjon.

Sluttvurderingen kan gis i en samtale hvor eleven først må reflektere over utført arbeid og hvordan sluttproduktet ble, og til slutt komme med et karakterforslag ut i fra på forhånd oppgitte kriterier. Lærer gir endelig karakter med en begrunnelse.

De bør ha lærebøkene sine i både engelsk og i programfaget lett tilgjengelige, i tillegg til pc og internett.