Bilverkstedet og arbeidsrutiner der

Beskrivelse: 

(Buskerud fylkeskommune)

Dette undervisningsopplegget går ut på ulike arbeidsoppdrag elevene utfører eller har utført på bilverkstedet eller når elevene har vært ute i praksis. Elevene må dokumentere med bildebruk,  eller de kan lage en film. Dette skal munne ut i en presentasjon (framføres muntlig i klassen). De elevene som hører på skal vurdere læringen i etterkant av fremføringen. Dette er et samarbeid mellom 2KJA / 2ITa og norskfaget. Undervisningopplegget er knyttet til praksis /utplassering eller arbeid i bilverkstedet. Her må man både uttrykke seg muntlig og skriftlig, samt å bruke digitale verktøy. Elevene skal holde en muntlig presentasjon av et arbeidsoppdrag de har utført på bilverkstedet.

Man arbeider her med flere læreplanmål i både programfaget og i norsk. Elevene får en vurdering med karakter i begge fag hvis hele opplegget gjennomføres. Vurderingskriteriene avklares med klassen.