HMS - Snekkermaskiner. Undervisningsopplegg i norsk og produksjon

Beskrivelse: 

Produksjon: Gjennomføre HMS-kurs på maskinene i snekkerverkstedet.

Norsk: Undervisning i retorikk og retoriske regler for fremføring; etos, logos og patos.

Dokumentasjon:

Produksjon: Gjennom bilder av de ulike maskinene og tekst som forklarer de ulike HMS-funksjonene skal elevene dokumentere HMS-kurset på snekkerverkstedet. Elevene skal videre gjøre rede for arbeidsoppgaver man kan utføre på de fem hovedmaskinene på verkstedet. Dette skal presenteres ved hjelp av et power pointdokument.

Norsk: Elevene skal dokumentere HMS-kurset med en muntlig presentasjon ved hjelp av power pointen de har laget. Her skal de vise at de kan gjøre nytte av de retoriske prinsippene for fremføring.

Det vil bli gitt to karakterer på denne oppgaven. En karakter i norsk og en i produksjon. Se kompetansemål i de to fagene.

 

Bilder i PPT er tatt av lærere og rettighetsklarert med elever som er avbildet.

I verkstedet kurses elevene i HMS på maskinene i verkstedet, samt at de lærer hvilke funksjoner de ulike maskinene har.

I norsktimene gjennomgår vi prinsipper for retorikk, og hvordan det kan overføres til/brukes i muntlige fremføringer

Til slutt bruker elevene det de har lært, og leverer PP med tekst og bilder til vurdering av programfaglærer, og fremfører med den samme PP'en til vurdering av norsklærer.

Elevene blir vurdert i begge fag.

Se vedlagte filer for både produksjon og norsk

Snekkerverkstedet, klasserom med projektor, pc med power pointprogram