The Car: Presentation

Beskrivelse: 

Dette er et opplegg tenkt for VG1 TIP. Elevene skal lage en power point presentasjon hvor de presenterer en biltype muntlig for klassen.

Læringsmål:

  • Ordlæring/setningsoppbygging
  • Muntlig trening
  • Lage sammensatt, digital tekst
  • Følge en oppgaveinstruksjon

Elevene jobber med å finne informasjon og å lage power point presentasjonen på skolen, ca 4 skoletimer i tillegg til presentasjonen som foregår foran klassen.

Elevene ser selv over vurderingskriteriene og setter kryss på det de mener de har fått til.

Elevene trenger en pc og internett, og de må kunne lage en PowerPoint-presentasjon.