We're hiring!

Beskrivelse: 

FAG: Engelsk og Planlegging

INNHOLD: Elevene skal søke på en stilling med CV, jobbsøknad og intervju. 2-3 elever skal være elevstyre.

MÅL: Elevene skal kunne skrive CV, jobbsøknad og gjennomføre et intervju på engelsk ved bruk av fagord og setningsbygning som relaterer til stillingen.

METODE:

 • Lærer: Introduksjon, veiledning og observasjon.
 • Elever: Elevstyre, Individuelt arbeid, jobbintervju og prosjekttilbakemelding.

Forarbeide: Elevene har kunnskap om ansettelseprosessen (+oppsett av CV og søknad,intervjuprosessen).
Elevene kan engelsk ord og uttrykk til CV, søknad og til intervju.

Oppstart

 • Introduksjon, metoder og mål.
 • Velge elevstyre på 2-3 elever.

Elevoppgaver

 1. Elevstyre lager (sammen med lærer) en stillingsannonse. Klassen skriver CV.
 2. Elevstyre bestemmer intervjuspørsmål. Klassen skriver jobbsøknad, som leveres på mail eller i papirforn
 3. Elevstyre siler søknader og forbereder takkebrev. Klassen får utdelt intervjuspørsmål (på engelsk), svarer skrftlig eller øver sammen to og to.
 4. Klassestyre innkaller til intervju (samtlige elever) og finner en elev som 'ansettes'.
 5. Elevstyre begrunner sitt valg av 'ansatt' for klassen, før han/hun blir annonsert og leverer eller viser på takkebrevet smartboard.

PLANLEGGING - Elev:

 • alle punkter i CV er tatt med.
 • jobbsøknad er satt opp i henhold til mal.
 • forberedelse til intervju, vise interesse og stille relevante spørsmål
 • innehold i stilingsannonse, spørsmål til intervju,siling av søkere, intervjuprosessen og
  utforming av takkebrev.

ENGELSK - Elev:

 • innhold/setningsbygning, ord og uttrykk i søknad som samsvarer med stillingsannonse.
 • CV har korrekte uttrykk og ord.
 • gjennomfører intervju med flyt og sammenheng mellom stilte spørsmål og svar.

Elevene kan levere tilbakemelding skriftlig eller muntlig på egen læring (evt bruke egenvurdering) og utbytte av prosjektet.

1-2 Kunne sette opp en enkel CV. Lage en jobbsøknad med punkter og fortelle litt om seg selv. Kunne svare på enkle setninger under intervju.

Elevstyre: Lage en kort og enkel stillingsannonse. Holde et kortfattet intervju og vise et enkelt takkebrev.

3-4 Kunne sette opp en korrekt CV. Lage en jobbsøknad med alle punkter og riktige ord og god setningsbygning. Kunne svare på spørsmål med flyt og vise interesse under intervju.

Elevstyre: Lage en tydelig annonse, sile søkere, stille -hv spørsmål under intervju og et enkelt takkebrev

5-6 Lage en korrekt CV og jobbssøknad med alle punkter, samt innehold som reflekterer stillingsannonsen hvem eleven er. Svare på alle spørsmål med flyt, vise interesse og spørre relevante spørsmål under intervju.

Elevstyre: lage en tydelig og korrekt stillingsannonse, forberede -hv spørsmål i korrekt rekkefølge for å få 'det beste' ut av elevene, skape en positiv atmosfære under intervju, gi grundig brgunnelse for valg av ansatt og vise/gi ut et takkebrev med korrekt innehold og ordlyd.

Møterom til intervju.