Reklamefilm. Helsefremmende og norsk

Beskrivelse: 

Dette er en oppgave hvor elevene skal reflektere over kostholdsinformasjon, reklame og markedsføringsmetoder ved selv å lage en reklame, samt et refleksjonsnotat. Elevene fikk bruke helsefagtimene og norsktimene én uke til å forberede seg.

Oppgaven presenteres, og elevene deles inn i grupper. Deretter får elevene en gjennomgang av Movie Maker av læreren, eventuelt gjennom en forhåndsinnspilt instruksjonsvideo (Jing). Elevene får vite hva som skal med i refleksjonsnotatet.

Vurderes med karakter i norsk.

Vurderes til godkjent/ikke godkjent etter enkle vurderingskriterier.

Mobiltelefon eller kamera til filming. Movie Maker eller et annet videobehandlingsprogram.