Definisjon av sinus og cosinus

Beskrivelse: 

Vedlagte geogebra-fil viser sammenhengen mellom grafene til sinus og cosinus, og definisjonen av disse; se bildet under. Elevene skal benytte geogebra, variere vinkelen v, studere sammenhengen og forsøke å forklare denne for hverandre.

Elevene skal altså studere sammenhengen mellom vinkelen v, tilhørende koordinater på enhetssirkelen og grafene til sinus og cosinus.

Elevene går deretter sammen to og to, hvorav den ene skal forklare sammenhengen best mulig. Når forteller er ferdig, bytter man rundt, og nye fortellere forklarer sammenhengen til ny tilhører