Lysåpning og senteravstand

Beskrivelse: 

Arbeide praktisk med grunnsvill og stendere, først bare to stendere, deretter øke og generalisere.

Måle og finne sammenhenger, notere i OneNote, etter hvert konstruere / bygge opp / lage formler.

Bruke formlene i regneark.

Løse formlene med hensyn på de ulike størrelsene som inngår.

Ytterligere generalisering med antall stendere som variabel n.

Ressurser

2*4 planker eller liknende, tommestokk