Momentan og gjennomsnittelig vekstfart

Beskrivelse: 

Vedlagte geogebra-fil illustrerer gjennomsnittlig vekstfart og momentan vekstfart, og hvordan førstnevnte tilnærmer sistnevnte stadig bedre med avtakende verdi på Δx.; se bilde.

Elevene skal benytte denne geogebra-filen til å studere momentan og gjennomsnittlig vekstfart. Elevene går deretter sammen to-og-to, hvorav den ene skal forklare sammenhengen best mulig. Når forteller er ferdig, bytter man rundt, og nye fortellere forklarer sammenhengen til ny tilhører.