Utregning av garasjeoppgave

Beskrivelse: 

Elevene får en oppgave der de skal bli kjent med formler og bruk. De vil også se at det er noe de regner på i programfaget sitt, og at det er nyttig i fremtidig yrke.

Ressurser

Kan med fordel ha med seg lecablokk inn i klasserommet, slik at elevene kan se hvor stor en blokk er i vikligheten.

Etter endt gjennomføring kan oppgaven tas i sammen med programfaglære. Fordelen her er at elevene vil se at det er en sammenheng på tvers av programfag/fellesfag.

Skrivesaker, kalkulator.