Eating disorders

Beskrivelse: 

Elevene lærer hva en spiseforstyrrelse er. De presenterer det de har lært gjennom en powerpoint i klasserommet.

Lærer gjennomgår ord og uttrykk som har med spiseforstyrrelser å gjøre. Elevene tar notater. Deretter ser klassen foreslått you tube video om emnet.

Deretter lager elevene en powerpoint om emnet som kan vurderes med karakter eller kun skriftlig vurdering. Se vedlegg om kriterier for powerpoint presentasjon.