Oral presentation on hairdressing

Beskrivelse: 

Elevene arbeider med å definere og beskrive frisøryrket for så å presentere dette muntlig. Spørsmål som skal besvares er hva yrket går ut på, hvilke verktøy som trengs, hvilke personlige egenskaper som krevs, hvordan arbeidsmoralen bør være, samt hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige i en frisørsalong.

Elevene jobber med grunnleggende ferdigheter som å lese, snakke, samt bruke digitale hjelpemidler.

Læringsmålene for denne oppgaven er å fordype seg i eget utdanningsprogram på engelsk. Elevene vil videreutvikle sitt ordforråd og språk generelt, samt kunne snakke om sin egen studieretning på engelsk.

Elevene får en muntlig karakter i engelsk. Vurderingskriterier fins i vedlegget.

Elevene kan benytte seg av alle hjelpemidler, inkludert internett.