Bygging av bindingsverkvegg

Beskrivelse: 

Denne oppgåva tek utgangspunkt i det å bygge ein bindingsverkvegg på utsida av en gamal tømmervegg - som eit ledd i å etterisolere eit hus. Målet er å lære elevane om lengder, rekne ut lysopning, finne kostnader med både isolasjon og materialforbruk, men også timebetaling i forhold til anbud.

Plan:

Denne oppgåva kan godt brukast som ein repetisjon i mange tema som geometri, økonomi, einingar m.m.

Dette er ei oppgåve som ein godt kan kombinere med yrkesfag, slik at dersom dei har liknande byggeaktiviteter, kan den endrast slik at den passer til det dei arbeider med, feks mindre hus m.m.

Ruteark for teging av veggen, linjal, kalkulator.