Rustforsøk TIP og BAT

Beskrivelse: 

Forsøket går ut på å illustrere korrosjon i praksis. Dette gjøres ved å koble det opp mot yrkesgrupper som rørlegger, bilopprettere og betongfaget.

Se link

  1. Elevene gjør forsøket i naturfagtimen (lage rustindiaktoren)
  2. Eleven tar bilde av eksempler på korrosjon når de er ute i praksis (PTF). Andre eksempler; tette jernrør og armering
  3. Elevene tar bilde av evt gjenstander med til naturfagstimen for å reflektere og diskutere

Passer på verksed og på naturfagrom