Helikopter

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget er ment som en induktiv og motiverende introduksjon til forskerspiren. Om ønskelig kan man dra opplegget videre over flere økter. Elevene kan utvikle hypoteser, endre variabler, teste nye helikoptre og levere rapporter.

Elevene skal gruppevis produsere et helikopter ved hjelp av sugerør, binders, A4-ark, saks og teip. De må samarbeide om å utvikle et produkt som skal fly så sakte og stabilt som mulig. Produktet skal konkurere mot de andre helikopterne. Man avrunder med grupperefleksjon over hva som avgjorde at vinnerhelikopteret vant.

Elevene skal i grupper på 3 og 3 produsere et helikopter. Definisjonen på helikopter her blir noe som snurrer rundt en akse og som flyr best mulig (faller så sakte som mulig, og så retningsstabilt som mulig)

Introduser oppgaven og understrek viktigheten av å lage et produkt som faller/flyr sakte og så retningsstabilt som mulig. Ta utgangspunkt i elevenes læreforutsetninger. Trenger de informasjon om enkel fysikk (luftmotstand, vekt osv) eller skal du bare slippe dem løs?

Gi elevene 30-45 minutter til å utvikle helikopteret. Lærer går her rundt og observerer og stiller spørsmål om valg av konstruksjon(er). Som lærer burde man også oppfordre elevgruppene til å prøvefly helikopteret 10-15 minutter før konkuransen. På den måten kan de gjøre endringer/justeringer.

I slutten av økten finner man et egnet sted for å utføre test og konkurranse; En trapp, terasse, tak ut av vindu etc. Det er en stor fordel om man kan gjennomføre eksperimentet innendørs, slik at ikke vind og vær påvirker resultatet.

Etter gjennomføringen diskuterer man i plenum hvilke kvaliteter som avgjorde at vinnerhelikopteret vant.

Det var avgjørende å styre produktutviklingen, hjelpe elevene og hinte om vekt og enkel design. Elevene måtte også oppfordres til å prøvefly helikopterne i god tid før konkuransen for å sjekke om designen holdt mål.

Teip, saks, A4-ark, sugerør, binders