Presentation of Art and Design Product

Beskrivelse: 

Eleven velger ett produkt han/hun har laget i programfaget som presenteres muntlig og/eller skriftlig. Fokus på begrunnelse for valg av materiale, utstyr, farger. Beskrivelse av fremgangsmåte. Refleksjon rundt hva eleven synes om sitt produkt og hva som evt kunne vært gjort annerledes.

Grunnleggende ferdigheter er lese, skrive, snakke og digitale ferdigheter.

Eleven må ha valgt hvilket produkt han/hun skal fokusere på. Bøker og pc må være tilgjengelig. Dersom ikke produktet kan flyttes kan man ta bilde av det og lagre på PC. Vurderingskriterier gjøres kjent.

3 skoletimer til å arbeide med oppgaven. Arbeid etter skoletid må påregnes. Dersom man kun ønsker skriftlig innlevering, kan det leveres digitalt etter avtale. Man kan også velge muntlig fremføring med eller uten PowerPoint. Eleven kan vise frem materiale og utstyr mens han forklarer og begrunner oppgaven sin, evt ha bilder av prosessen på PP. Ca 10 minutter pr fremføring, i tillegg kommer evaluering og tilbakemelding med lærer.

Avslutningsvis i presentasjonen kan eleven si/skrive noe om prosessen og sin opplevelse av den.

Veiledning og underveisvurdering tas fortløpende i arbeidsprosessen.

Sluttvurdering i en samtale med lærer i etterkant. Eleven kommer med sin vurdering og forslag til karakter, før lærer setter endelig karakter med begrunnelse i vurderingskriteriene.

Elevens eget produkt og aktuelle lærebøker i programfag.