Bioenergi. Besøk på et Fjernvarmeanlegg

Beskrivelse: 

I arbeidet med bioenergi og bærekraftig utvikling besøker vi et lokalt fjernvarmeanlegg . Elevere lager en fotostory der de presenterer prosessen fra flis til varme i huset.

Tillatelse til bilde gitt av Hønefoss Fjernvarme (hentet fra deres nettside).

1. økt: Vi jobber med begrepene energi, effekt og CO2-nøytralitet.

2. økt: Besøk på et fjernvarmeanlegg.

Før vi går inn får elevene følgende sms:

Daglig leder presenterer varmesentralen, rørnettet og kundeinstallasjonen. Så får vi en omvisning på anlegget.

Når elevene kommer ut etter endt besøk får de denne sms-en:

3. økt: Vi laster ned Movie Maker (gratis versjon) og elevene starter arbeidet med presentasjonen sin. Vi har fått en kopi av Power Point presentasjonen daglig leder på HFV brukte. Vurderingskriteriene presenteres.

2

3-4

5-6

Bilder i riktig rekkefølge

Må ha med tekst/tale som forklarer prosessen kort.

Vise at du har forstått gangen i prosessen i en sammenhengende forklaring.

Bruke faguttrykk

Hvorfor er det viktig med fjernvarme?

Har med noen tekniske detaljer i forhold til prosess og installasjon hos kunder.

Drøfte bruk av fjernvarme i et større miljøperspektiv.

Lekse til neste gang er å bli kjent med Movie Maker. Alle skal kunne legge inn bilder, lyd og tekst.

4. økt: Elevene jobber relativt selvstendig med presentasjonen sin mens lærer veileder der det trengs. Innen neste naturfagtime skal presentasjonen leveres. Presentasjonen vurderes med karakter.

Vi mener opplegget har motivert elevene. De likte å komme ut, de likte å snakke med eksperter, de stilte andre spørsmål til tema enn det de gjør i klasseromssituasjonen og gikk dypere i læringsmålet. Oppdraget med å ta bilder de seinere skulle bruke, gjorde at fokuset under omvisningen var veldig bra.