SALES - roleplay

Beskrivelse: 

Engelsk - Kommunikasjon og Service

Innhold

Salgsprosessen, rutiner, kundebehandling, salgsrelaterte ord og uttrykk

By Kürschner (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Mål

Eleven skal kunne uttrykke og bruke engelsk i salgssitusjoner med vekt på service og god kundebehandling i tråd med internasjonal standard. Kunne benytte behovsteori og motivasjonsbegreper i praksis.

Metode

  • Lærer - undervisning og veileder
  • Elever - rollespill

Forkunnskap:

  • KS- salgsprosessen, behovsteori og motivasjonsbegreper
  • Engelsk - ord og uttrykk i salg og kjenne til høflighetsbegreper (be serviceminded)

Introduksjon om oppgave, metode, mål og vurdering

Samarbeid 2-4 elever.

Oppsett

Elevene kan gjerne skaffe og benytte rekvisitter som klær, små produkter, lage et butikklokale ved hjelp av plakater, prøverom ol.

Rollespill

Elevene bruker salgsteori for å lage et 5-7 minutter langt rollespill, hvor de tar rolle som selger eller kjøper. Dersom elevene er komfortable med settingen, kan de gjerne 'legge inn' en vanskelig kunde med flere argumenter mot produktet/bedriften/selgeren. Framføring for hele klassen

1-2

Kunne hilse på og spørre kunden enkle spørsmål. VIse fram produkter

3-4

Vise høflighet ved å bruke passende ord, inkludere alle deler av salgsprosessen i samtale, indentifisere kundens behov ved bruk av spørsmål. Vise fram produkter og skape interesse. Avslutte salget/besøket på en korrekt måte.

5-6

Bruke positiv og serviceinnstilt åpningsform i møte med kunden. Bruke behovsanalyse for å se hvor kunden befinner seg og avdekke kjøpsmotivasjon ved å stille spørsmål. Vise fram produkt med tilhørende produktinformasjon, skape interesse hos kunden. Avslutte salget/besøket på korrekt måte og følge opp med etterservice (eller ønske lykke til og velkommen tilbake).

Klasserom eller rom med rekvisitter for å gjenskape en salgsbedrift.