Matematikk på betongverkstedet

Beskrivelse: 

Elevene skal ta nødvendige mål på arbeidsstasjonene på verkstedet. Etterpå skal beregningene gjøres i matematikktimen.

Ressurser

Det går ca. 30 min til målinger og 60 min til beregninger.

En fordel at elevene jobber to og to på denne oppgaven. Da får man også fram diskusjoner om hva som skal måles. Hvilke opplysninger trenger vi for å gjøre beregningene? Måleusikkerhet, osv.

Elevene trenger meterstokk, kalkulator, papir og blyant.