Tverrfaglig undervisningsopplegg norsk og samfunnsfag

Beskrivelse: 

Grupparbeid tilpasset norsk på service og samferdsel på vg2

Gruppearbeid

Klasserom, PC, mobilkamera eller digitalt filmkamera