Quiz and Swap - Hand Tools

Beskrivelse: 

Cooperative Learning opplegg. Elevene får et spørsmål hver utdelt. De utveksler spørsmål, har en kort dialog rundt svaret, bytter spørsmål og finner en ny partner.

Opplegget kan varieres ved å lage spørsmål til et nytt tema. Start med Quiz and Swap, gjennomgå temaet og repeter Quiz and Swap.

Elevene kan også selv lese en tekst, så lage spørsmål og så gjennomføre en Quiz and Swap.

Quiz and Swap kan selvfølgelig brukes på ethvert tema....

Lærer lager et spørsmål til hver elev som deles ut.