What is it really like, being a car mechanic?

Beskrivelse: 

Elevene skal jobbe med en tekst om bilmekanikeryrket. I denne teksten er det både et intervju og annen informasjon om yrket. Aktiviteten Role-reading er inspirert av «Cooperative Learning».

I tillegg skal elevene jobbe med begreper innenfor ansvar og ferdigheter i bilmekanikeryrket.

Opplegget skal enten føre til en kort informasjonsbrosjyre eller en muntlig fremføring som kan vises til elever fra 10. klassetrinn som er på besøk.

Elevene skal lese en tekst om bilmekanikeryrket. De skal fordele teksten mellom seg slik at det blir en del på hvert gruppemedlem. Her kan det være lurt om lærer deler opp første avsnitt i to deler, og styrer hvem som skal begynne og lese. Lærer forklarer før lesing hva de ulike roller må gjøre.

Role Reading: Elevene deles i grupper på fire deltakere, og får ulike roller:

  1. «Reader» (Group leader) – leser første avsnitt, og styrer gruppearbeid.
  2. «Detective» - stiller spørsmål om avsnittet for gruppen.
  3. «Summarizer» - gir en kort muntlig oppsummering/sammendrag av avsnittet.
  4. «Word Master» - kommer med forslag om nøkkelord fra avsnittet.

Teksten “What’s it really like?” (se intervju på careers/mechanic.html )jobbes med i grupper – alle elevene bytter rolle en gang i løpet av lesingen.

Ordinnlæring

Forslag 1: Hver gruppe deles inn i to par. Par 1 jobber med Responsibilities, par 2 jobber med Skills. Hver gruppe skal nå rangere punktene i to grupper (Primær og sekundær) og begrunne sine valg. Deretter legges dette frem for resten av gruppa.

Forslag 2: Alle punktene i Skills og Resposibilities klippes opp på små lapper. Elevene skal sortere lappene i to grupper, Skills og Resposibilities og begrunne sine valg.

Viderearbeid

Wordle: Wordle lages ut fra en skriftlig tekst om ansvar og oppgaver en bilmekaniker påtar seg, i tillegg til hvilke kunnskaper en bilmekaniker må ha.

Skriftlig/muntlig

Elevene skal lage en skriftlig info-brosjyre, eller forberede en muntlig presentasjon av yrket for en 10.klasse som kommer på besøk (Kan også brukes for PTF-elever på vg1). Brosjyren og presentasjonen skal handle om hvordan det er å studere VG2 Kjøretøy på skolen. Wordle kan gjerne være en del av brosjyren.

Skriftlig karakter gis for brosjyre.

Muntlig karakter gis for fremføring.

Lærer må eventuelt kopiere og klippe opp punktene i Resposibilities og Skills. Del 1. avsnitt opp i to deler, og la elever som er mindre glad i å lese jobbe med dette avsnittet.