Short story analysis - The Hitch-Hiker

Beskrivelse: 

Dette er et opplegg for å lære elevene fomatet short story og om Roald Dahl.

Elevene får i oppgave å lese novella enten som tegneserie eller originaltekst, med en lekseprøve (multisvarsoppgave på Fronter) i den påfølgende timen.

I den neste dobbeltimen går vi i gjennom novelleformatet og ser filmen, og begynner å skrive en novelleanalyse av The Hitch-Hiker. Lekse til neste time er å gjøre ferdig denne med innlevering på Fronter.

Siste og tredje timen går med til å diskutere Roald Dahls liv og forfatterskap. Elevene skal søke på nettet og finne tre kilder med informasjon som skal brukes til en kort biografi om forfatteren. Vi kan også begynne opplegget med å bruke den første timen til dette. Ressurser er f.eks. www.roalddahl.com, http://roalddahlmuseum.org, www.wikipedia.org.