Geometriprosjekt på Bygg- og anleggsteknikk

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget ble gjennomført som et større prosjekt på seks uker (2 dobbeløkter med matematikk per uke) hvor elevene fikk oppgaver i form av Læringsoppdrag. Det inneholder 3 læringsoppdrag som dekker alle kompetansemålene innenfor geometri, og hvor samtlige har forholdsvis lav inngangsterskel. Det er selvfølgelig fint mulig å bruke bare ett eller deler av et læringsoppdrag.

I prosjektperioden arbeidet vi på verkstedet, samt arbeidsplassene tilknyttet dette.

Alt av elevenes utregninger, tegninger osv, ble tatt vare på av lærer i en samlet perm hvor hver elev hadde "sitt" skilleark. Den samlede mappen ble vurdert underveis, i tillegg til skriftlige prøver og elevenes egenvurdering.

Tommestokker, skyvelære, gradskive, skrivesaker, kalkulator, samt tilgang på verksted og materiale som kan brukes til å lage formlike trekanter (de fleste verkstedene har en "svinn-kasse")