Måleoppgaver, proporsjonale størrelser

Beskrivelse: 

Dette er en gruppeoppgave, og dere skal arbeide med ulike proporsjonale størrelser.

Dere skal koble opp elektriske kretser. I disse kretsene skal vi se hvordan forholdene mellom strøm, effekt, resistans og spenning er. Forholdene skal dokumenteres gjennom egne tabeller og grafer. Dette skal gi grunnlag for å kunne bestemme grafens proporsjonalitet, formel og stigningstall.

Oppgave 1

 • Koble opp spenningskilde, instrument og resistans R1 = 270W i henhold til tegning (vedlegg 1). Eventuelt bruk måleplate ET2.
 • Utfør målinger i henhold til tabell.
 • Før inn måleresultatene i Excel regneark (lag en oversiktlig tabell som kan brukes under presentasjonen).
 • Generer graf for måleresultatene i regnearket. Strøm- spenningsdiagram og effekt- og spenningsdiagram.
 • Bestem grafens type, proporsjonalitetsfaktor - stigningstall.

Oppgave 2

 • Koble opp instrument og resistans i henhold til tegning (vedlegg 2)
 • Utfør målinger i henhold til tabell.
 • Før inn måleresultatene i Excel regneark
 • Generer graf for måleresultatene i regnearket. Strøm- resistansdiagram og effekt- og resistansdiagram.
 • Bestem grafens type, proporsjonalitetsfaktor - stigningstall.

Oppgave 3

Lag en grafisk fremstilling på hvordan strøm og resistans endrer seg som funksjon av effekt når spenningen er fast og lik 100 V i henhold til tabell, vedlegg 3 (3.1).

Dette er en del av kapittelet.

Presentasjonen vil være med på å gi grunnlag for vurderingen godkjent/ikke godkjent.

 • Linjal
 • Kalkulator
 • Formelsamling
 • 2 stk. måleinstrument
 • Spenningskilde
 • Resistans 270Ω, eventuelt Måleplate ET2 og variabel effektmotstand (2,2 kW 230V)