The Restaurant of your Dreams

Error message

MyCurriculum is not responding.
Beskrivelse: 

Et fire ukers undervisningsopplegg for RM, hvor elevene kan jobbe kreativt innenfor det å lage sin egen restaurant. Sluttproduktet er både en muntlig presentasjon og skriftlige tekster inklusive annonse, meny, dagbokside og ordliste.

Elevene jobber individuelt over en fire ukers periode. De skal lage sin egen (fiktive) restaurant hvor de må ta stilling til hva slags type restaurant det er, meny, utforming, annonse og nye ord. Læreren bør veilede på hva som er en god annonse (virkemidler og layout), meny og valuta/priser. Etter endt periode presenterer eleven restauranten både muntlig og skriftlig.

Muntlig og skriftlig karakter.

Elevene trenger en prosjektor ved fremføring.