SAKPROSARAPPORTEN

Beskrivelse: 

DE GRUNNLEGGENDE FERDIGHETENE: Skriftlige og muntlige ferdigheter.

En powerpointpresentasjon av sakprosa med spesielt fokus på rapporten.
Generell del:
Først en generell introduksjon til kravene for yrkesfag når det gjelder sakprosa. Her kommer vi spesielt inn på debattinnlegget og argumentasjonsanalyse.
Spesiell del:
Helt spesielt har jeg utarbeidet en mal på hvordan yrkesfaglige elever kan skrive en rapport. Presentasjonen er ment som ei innledning til arbeidet med rapportskrivinga i alle yrkesfagene.

Ressurser

1.Presentasjon av krav til skriftlige ferdigheter i vg1+vg2 yrkesfag i faget norsk knyttet til sakprosa. Vedlegg: Powerpointpresentasjon og rapport.

2.Elevene skriver sin første rapport uten referanser knyttet til praksis i programfaget.

3.Ny gjennomgang av rapportskrivingen, denne gangen knytter elevene erfaringene fra prakis i programfaget til rapportskrivingen i norsk.

4.Elevene skriver en rapport med utgangspunkt i en opplevelse knyttet til prakis i programfaget.

Elevene får bare karakter når de skriver en praksisrapport knyttet til programfaget. Ellers får de en muntlig/skriftlig tilbakemelding på progresjonen (skriveprosessen).

Klasserom med digitale verktøy