Fabrikktråler-regne utbytte og fortjeneste

Beskrivelse: 

En god filetmaskin øker utbytte og fortjeneste noe enormt. Denne oppgaven viser hvor mye mer det blir i fortjeneste når utbyttet øker en prosent.

Kalkulator, penn og papir