En skoledag på hurtigruta

Beskrivelse: 

Lag en brosjyre som beskriver en dag på hurtigruta. Dokumenter opplevelser/kunnskap (natur, mat, språk og kulturelt mangfold, fagkunnskap, yrker og utdanning, HMS, mm.). Brosjyren skal inneholde et intervju.

Brosjyren skal være tospråklig (50% engelsk og 50 % norsk, men forskjellig tekst). Den skal inneholde tekster og bilder og inkludere andre fagområder (naturfag, matematikk, programfag). Bruk brosjyremalen i word.

Arbeid under reisa: samle stoff, ta bilder, gjøre intervju, osv.

Etterarbeid på skolen: Skriv ferdig brosjyren, leveres inn på fronter på angitt mappe.

Målgruppen for brosjyren er 10. klassinger, brosjyren skal motivere de til å velge Service og samferdsel.

Norsk- og engelsklærer evaluerer brosjyren. De andre faglærerne evaluerer de individuelle oppgavene elevene har laget.

Få utdelt oppgaven i god tid på forhånd, slik at elevene vet hva de skal gjøre når de kommer ombord. Lære hvordan man lager en brosjyre.

Avklare med Hurtigruta hvem som er tilgjengelig for elevene, mulighet for omvisning, er det greit at elevene snakker med turistene.

Norsklærer går gjennom brosjyremalen i word og forklarer hvordan man lager en brosjyre. De ulike faglærerne lager oppgaver som passer til sitt fag.