Audio Puzzle

Beskrivelse: 

Et undervisningsopplegg hvor elever jobber med lytteforståelse og ordforråd ved å pusle sammen en lydfil i programmet Audacity. Dette er et undervisningsopplegg som kan brukes i alle programområder. Her som et eksempel for Bygg og anlegg.

Audacity lastes ned og installeres på alle elevmaskiner i forkant av opplegget. Det forutsetter at elever og lærer kan bruke programmets enkleste funksjoner. Lærer finner egnet lydfil; intervjuer er spesielt egnet og klipper den i passende biter. Bitene plasseres i egne lydspor over hverandre, men i tilfeldig rekkefølge. Det er viktig at lydfilen er klippet på en måte som gjør at den kan samles i rett rekkefølge. Et intervju vil gjøre det mulig å klippe etter spørsmål slik at svarene må passe til spørsmålene - evt. at lydfilen kan settes sammen i flere rekkefølger og likevel ikke miste leksikalsk betydning.

Elevene får filen klar til bruk. Hva de får bruke av hjelpemidler og om det er behov for differensiering er opp til læreren. Notatbok kan være til hjelp for de som er svake i muntlig engelsk.

Elevene jobber individuelt til alle er ferdige.

I etterkant skal elevene fortelle hva som blir sagt på de forskjellige sporene. De skal så forklare hvilke strategier de brukte for å løse oppgaven.

De aller flinkeste elevene kan også oppfordres til å lage egne oppgaver med samme programvare. Dette vil gjøre dem bevisst på hva slags setninger de kan klippe i, for så å gjøre det mulig å sette klippene sammen til en helhet igjen.

Programmet Audacity (se lenke), et avansert gratis lydredigeringsprogram med forholdsvis enkelt grensesnitt.

Ørepropper eller hodetelefoner er nødvendige.