"Pølseveske" - Geometri og kostnadsberegning på DH

Beskrivelse: 

Elevene på DH lager ulike produkter når de arbeider med søm. Et av produktene som noen av elevene lager er en såkalt "pølseveske" (sylinderformet veske). Denne oppgaven tar utgangspunkt i en slik veske, men elevene trenger ikke nødvendigvis ha produsert den.

Oppgaven tar for seg enkelte geometriske begreper, samt kostnadsberegning. Det er også mange muligheter for å bygge videre på denne.