Husmodellen

Beskrivelse: 

Oppgaven er delt i tre ulike læringsoppdrag som alle bygger på en arbeidstegning (skisse av fasadetegning) av et hus. Lav inngangsterskel på hvert læringsoppdrag. Regning med målestokk, areal, volum, tetthet, prosent, og omgjøring mellom enheter.

Oppgavene ligger vedlagt, samt fasadetegning.

Arbeidstegning, linjal/tommestokk, aktuelle konkreter