Leteaksjon

Beskrivelse: 

Forarbeid: Finn et kart (gjerne et kart over nærområdet til elevene) med målestokk 1 : 50 000. Merk av sykehjemmet på stedet. Hver elev/gruppe har behov for en kopi.

En dag oppdager du at en av brukerne på demensavdelingen der du jobber er borte. Du forhører deg med resten av personalet, og finner ut at personen har vært borte i ca. 0,5 timer. (Brukeren er ikke å finne på sykehjemmet). Du ringer straks til politiet. Du får greie på at politiet ikke har en patrulje i nærheten og dere blir enige om at du skal styre leteaksjonen frem til politiet kommer. Du tar frem et kart over området, og ber om at tilgjengelig personell skal delta. Kartet har en målestokk på 1 : 50 000. Du gjør et overslag og regner med at brukeren går i ca. 5 km/t.

(Ta utgangspunkt i at brukeren går, og ikke tar et annet fremkomstmiddel)

Hvor mange meter går personen på en halv time?

Hvor langt blir dette på kartet?

Tegn en sirkel på kartet, med sentrum i sykehjemmet. Dette skal være primærsøkeområdet.

Hvor stort areal bør søket dekke, og hvor stor er omkretsen på området?

I hvilke retninger ville du ha søkt først?

Brukeren blir funnet i god behold ved ……........

Hvor mange meter/km har brukeren gått?

Lære om målestokk, omgjøring, areal, omkrets.

Passer, linjal, kart