Beregne pris på en pute eller sølvarmbånd

Beskrivelse: 

Opplegget består av en mal for å beregne pris på en pute eller et sølvarmbånd. Det er ganske selvforklarende, og elevene har noe konkret å arbeide med.

Gå igjennom prosentregning før malen deles ut.

Ingen spesielle.