VENSKAP – Å JOBBE MED FILMEN BUDDY

Beskrivelse: 

Tverrfagleg samarbeid i norsk og samfunnsfag. Kan brukast på alle studieretningar, vg2

ØVING PÅ DEI GRUNNLEGGANDE FERDIGHEITENE:

Øving på munnlege, skriftlege og digitale ferdigheiter

Eit opplegg om filmen ”Buddy” som kombinerar norsk og samfunnsfag. Elevane svarar rett inn i oppgåva. Tema er venskap og sosialisering.

Flere førlesings- og etterlesingsaktiviteter

Skriverammer for elevene i dokumentet som ligger ved