”SKAL LÆRE NORDMENN Å LUKTE”

Beskrivelse: 

Tverrfaglig samarbeid mellom norskfaget og de ulike programfaga på alle programområder.

Grunnleggende ferdigheter: Lese, skrive, uttrykke seg muntlig

Opplegget tar utgangspunkt i reportasjen ”Han luktet hvor gammel jeg var” (http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8289880). Man kan velge blant en del førlesingsaktiviteter og videre arbeid. Grad av yrkesretting kan variere. Må avtales.

Se opplegget i sin helhet på vedlagt fil. Her er en liten smakebit:

Skrell en appelsin og be elevene skrive assosiasjoner til lukta. Bruk ca 3 min. La elevene gå sammen to og to for å lese opp teksten. Ønsker man det, kan noen av tekstene leses i plenum.

Del ut reportasjen. Det viktigste ordet i overskriften er lukt. Snakk om lukt. Hva lukter godt? Hva lukter vondt? Er dette subjektivt?

Vis et klipp av programmet om man ønsker.

Finne det viktigste ordet/uttrykket i hver underoverskrift. Så kan elevene komme med forslag til hva teksten handler om, før de har lest den.