Filmmanus

Beskrivelse: 

Denne oppgaven bygger på et tverrfaglig undervisningsopplegg i engelsk og MK for elever i 1. klasse medier -og kommunikasjon. Elevene skal i denne oppgaven utvikle et manus for en kortfilm på engelsk, som videre skal fremføres på engelsk.

Elevene skal produsere en kortfilm, hvor skissen til filmen skal skrives på engelsk. Denne skissen skal så legges frem for engelsklærer, på engelsk, i en såkalt pitching. Under samtalen skal både engelsklærer og programfaglærer være til stede. Programfaglærer overtar så resten av opplegget hvor kortfilmen faktisk skal produsereres.

Programfaglærer må i forkant av undervisningsopplegget ha gjennomgått de sentrale begreper.

Den muntlig fremføringen samt manuskriptet vurderes av engelsklærer med karakterer. Opplegget egner seg videre til vurdering i medier -og kommunikasjon av programfaglærer

PC med skriveprogram, kamera og redigeringsprogram.