Korleis forklare elektronikk munnleg og skriftleg til Kari og Ola?

Beskrivelse: 

Grunnleggande ferdigheter: Å kunne lese, uttrykke seg munnleg og skriftleg

Opplegget inneheld mange ulike aktivitetar der programfaglærar og norsklæraren samarbeider.

Sluttprodukt:

1. Skriftleg tekst, frå gruppa, og ikkje-fagpersonar les han. «Kva forstår dei (ikkje)?»

Faglærar i norsk og faglærar i programfaget vurderer, med karakter.

2. Munnleg gruppepresentasjon, og ikkje-fagpersonar lyttar. «Kva forstår dei (ikkje?)»

Faglærar i norsk og faglærar i programfaget vurderer, med karakter.