Ordliste - Photoshop

Beskrivelse: 

Elevene skal i denne oppgaven gjøre seg kjent med tekniske ord og uttrykk fra programvaren Photoshop. Disse skal så brukes på engelsk i eget studieprogram, ved å lage en engelsk-norsk ordliste.

I forkant av oppgaven må engelsklærer sette seg inn i den engelske versjonen av Photoshop. Dette kan gjøres i samråd med programfaglærer, hvor de sammen velger ut et knippe verktøy som dekker elevenes tekniske behov.

Elevene finner og skriver ned de engelske begrepene fra programvaren. Disse skal så oversettes, settes inn i skjema og deles for alle i klassen i en felles engelsk-norsk "ordliste", hvor elevene også kort skal forklare hva verktøyet kan brukes til.

PC og engelsk versjon av Photoshop.