Handel over landegrenser - TIP

Beskrivelse: 

Elevene skal bruke engelsk til å skrive en instruksjon til handel over landegrenser. Målet er at elevene skal lære seg regler ved handel med andre land, og kunne uttrykke dette på engelsk- noe som er høyst relevant i arbeidslivet.

Gjennomføring: Klassen deles inn i grupper på 3-4 elever. Hver gruppe skal lage en instruks på hvordan vi håndterer og går frem ved innførsel og utførsel av varer mellom handelspartnere. Prosessen skal forklares på en teknisk, men forståelig måte. I denne instruksen skal elevene også lage en liste med nødvendige dokumenter som må benyttes ved import/eksport (toll.no). Dokumentene tilhørende denne listen bør legges ved som et vedlegg til den ferdig utfylte instruksen.

Elevene trekker så lodd mellom følgende oppgaver:

  1. Import av traktor fra Storbritannia (Årstype og modell er valgfritt)
  2. Eksport av egenprodusert brøyteplog til Belgia
  3. Import av bil fra Sverige. Årstype og modell er valgfritt, men må spesifiseres. I tilegg til innførselsdokumenter, må også forskjellige avgifter knyttet til importen spesifiseres.
  4. Sende en EUC (styreenhet til diesemotor) på reparasjon til verksted i Tyskalnd. Denne skal sendes tilbake til Norge etter reparasjon.

Innlevering: Instruksen for oppgaven skal skrives på engelsk, og leveres på It`s. Vedleggsdokumentene skal fylles ut på norsk, og legges ved som vedlegg på It`s eller på papir.

Instruksen skal vurderes av både engelsklærer og programfaglærer. Innhold og språk vurderes. I tilegg skal elevene skrive en egenvurdering fra gruppearbeidet.

Klasserom, PC, internett og ordbok.