Diameter, slaglengde og volum

Beskrivelse: 

Måler og tegner to forskjellige motorsylindre i verkstedet.

I matematikktimen tas tegningene frem og det regnes på sylindervolum, enheter gjøres om og det regnes til slutt på motorstørrelse.

Tegning og utregninger leveres inn og karaktersettes.

To forskjellige motorsylindre i verkstedet. Skyvelære, verkstedhåndboken.