Disaster investigation

Beskrivelse: 

Elevene skal ta for seg en ulykke til sjøs og finne ut mer om båten, ulykkesforløpet og konsekvensene. I tillegg skal de reflektere rundt hva som kunne vært gjort annerledes, og hvordan man kan unngå slike ulykker i framtiden. Passer for maritim-elever og/eller fiske/fangst.

Ressurser

Elevene syntes det var greit å ha en liste å velge mellom. Elevene lagde også veldig oversiktlige presentasjoner, og flere av dem brukte klipp fra youtube.

PC med presentasjonsprogram, projektor og lerret