Forsvarlig med kvinner bak rattet? Retoriske appellformer i leserinnlegg

Beskrivelse: 

Dette opplegget er ment å trene elever i å kjenne igjen de retoriske appellformene. Med utgangspunkt i et gammelt leserinnlegg skal elevene jobbe med oppgaver (se vedlagt fil) som går på å finne og vurdere etos, patos og logos i teksten.

Leserinnlegget er artig å jobbe med, og leserinnleggets innhold vekker stort engasjement i klassen. Det er også fint å bruke dersom man skal jobbe med argumentasjon i tekster.

Opplegget forutsetter at elevene har fått undervising i de retoriske appellformene. Nå skal de selv prøve å gjennkjenne disse i tekster.

NDLA har ikke lykkes i å komme i kontakt med forfatteren av leserinnlegget som blir brukt som utgangspunkt i dette undervisningsopplegget. Vi ber forfatteren ta kontakt med oss.

1. Lærer deler ut leserinnlegget med tilhørende oppgaver (vedlagt fil)

2. Leserinnlegget leses høyt i klassen av lærer. Jeg setter av ca. fem minutter på å lufte de umiddelbare reaksjonene i klassen (disse kommer på bakgrunn av budskapet i leserinnlegget)

3. Elevene går sammen to og to, og svarer på fem spørsmål til teksten (vedlagt fil).

4. Oppsummering og "fasit" i plenum

Dette har jeg gjennomført med stort hell i to klasser. Oppgavene til teksten er langt i fra revolusjonerende, men leserinnleggets budskap gjør at mange jobber veldig ivrig med denne teksten.

Vanlig klasserom